Predkosc.pl Dostawca połączenia LIMES s.c. Internet Communication

LIMES s.c. Internet Communication

ISP oferuje połączenie.Firma ma siedzibę w gminie/mieście Gdańsk oferuje połączenia w powiacie coś oferuje połączenia w powiacie coś . ISP posiada na witrynie Predkosc.pl 16 testów połączeń w ciągu ostatnich 28 dni Szczegółowe statystyki testów można znaleźć poniżej.

Jak jest na tym LIMES s.c. Internet Communication w testach prędkości połączeń:

Średnia prędkość ściągania z ISP 132,0 Mbit/s.
Lepsza o 47,4 % niż średnia Poland (89,5 Mbit/s)

Wykres

Dostępność usług