Ping test

Użyj naszego testu prędkości internetu. Test powinien działać we wszystkich przeglądarkach internetowych. Prędkość łącza internetowego jest mierzona przez technologię websockets. Wyniki są zbliżone do prędkości zapewnianej przez dostawce internetu (przez cmd lub konsolę).

Wyniki mogą zostać udostępnione za pomocą linku URL. W tym celu kliknij “udostępnij wynik” po ukończeniu testu.

Czym jest test prędkości internetu: jest metodą pomiaru minimalnego czasu potrzebnego do wysłania najmniejszej możliwej ilości danych i otrzymania odpowiedzi zwrotnej. W teście prędkości łącza internetowego używaną jednostką są milisekundy (ms)(1000 milisekund = 1 sekunda). Zazwyczaj wartości dla połączenia kablowego wynoszą 5-20ms, a bezprzewodowego (2.4Ghz, 5Ghz,..) zbliżone do 30ms. Połączenia mobilne uzyskują o wiele gorszy wynik >100ms.

Szybkość internetu wpływa na płynność większości gier internetowych oraz telefonii internetowej (skype). Mniej znaczy więcej, umiarkowaną wartością pingu jest poniżej 50ms.