Metodyka pomiaru połączenia

Test pobierania pliku (download)

Pomiar szybkości łącza internetowego jest w zasadzie bardzo prosty, zaraz po uruchomieniu testu Wasza przeglądarka internetowa rozpocznie pobierać plik o wielkości około 100kb. Jeżeli plik zostanie pobrany za więcej jak 5 sekund, test zakończy się z powodzeniem i wyniki będą zapisane w statystyce.

W przeciwnym razie jest obliczana nowa wielkość pliku testowego, który będzie możliwe pobrać za dłużej jak 5 sekund. Maksymalna wielkość pliku może wynosić cca 5000kb, test jest później uważany za prawidłowy i w przypadku krótszego czasu pomiaru.

Test wysyłania pliku (upload)

Test uploadu je vykonávaný podobne. K testu sú použité dáta získaná pri teste downloadu s horným limitom cca 1500 kB a polovicou dát z testu downloadu.

Test czasu reakcji (ping)

Test ping umożliwia określenie czasu reakcji między Twoim komputerem i odległym serwerem. Pomiar dzięki użytej technologii ma raczej charakter orientacyjny.

Test stabilności

Test stabilności połączenia opiera się na porównywaniu czasu pobierania kilku identycznych plików. W procesie pomiaru porównywuje się najgorszy wynik z najlepszym. Przykład obliczenia stabilności – jeżeli plik testowy jest w najszybciej pobrany za 2 sekundy a najwolniej za 3 sekundy, koeficjent stabilności wynosi 66,7 procent.