Predkosc.pl Dostawca serwera testowego Inspire Broadband

Inspire Broadband - statystyki

Inspire Broadband pozwala 1 serwer testowy. Serwer umieszczono w: DHAKA. Strona internetowa: http://inspirebroadband.net

* Test server statistics are counted from single thread subtest.

DHAKA (bd-inspirebroadband.metercdn.com)

Państwo:bd
Miasto:DHAKA (23.7863, 90.3586)
połączenie przepustowości:1 Gbits
data* Down (najlepszy) Mbits* Up (najlepszy) MbitsPing ms
2021-09-1613,68 (93,02)18,93 (93,97)35,63
2021-09-1514,83 (91,42)17,62 (100,3)25,19
2021-09-1414,91 (92,17)22,50 (96,30)21,80
2021-09-1321,45 (93,94)23,41 (101,1)18,72
2021-09-1213,40 (89,79)21,88 (100,4)21,62
2021-09-1118,08 (367,3)22,53 (97,01)27,85
2021-09-1016,44 (94,20)20,61 (100,6)29,02

Wszystkie statystyki są przybliżone, na podstawie wyników testów odwiedzających tą stronę. Na wyniki może mieć wpływ zarówno jakość połączenia, jak i efekty sprzętowe i programowe po stronie użytkownika lub inne niezauważone efekty.