Predkosc.pl Dostawca serwera testowego Telma Madagascar

Telma Madagascar - statystyki

Telma Madagascar pozwala 1 serwer testowy. Serwer umieszczono w: Antsirabe. Strona internetowa: http://www.telma.mg/

* Test server statistics are counted from single thread subtest.

Antsirabe (mg-telma.metercdn.com)

Państwo:mg
Miasto:Antsirabe (-18.8756986, 47.4665544)
połączenie przepustowości:100 Mbits
data* Down (najlepszy) Mbits* Up (najlepszy) MbitsPing ms
2021-09-163,88 (93,98)14,12 (94,09)57,67
2021-09-157,17 (41,08)3,64 (41,82)152,2
2021-09-145,15 (40,78)3,22 (39,66)140,5
2021-09-135,98 (20,87)2,57 (23,10)97,23
2021-09-123,88 (17,07)2,36 (27,82)148,9
2021-09-118,72 (43,58)5,29 (21,50)126,0
2021-09-1010,39 (32,62)6,89 (39,61)151,1

Wszystkie statystyki są przybliżone, na podstawie wyników testów odwiedzających tą stronę. Na wyniki może mieć wpływ zarówno jakość połączenia, jak i efekty sprzętowe i programowe po stronie użytkownika lub inne niezauważone efekty.