Predkosc.pl Dostawca serwera testowego Telma Madagascar

Telma Madagascar - statystyki

Telma Madagascar pozwala 1 serwer testowy. Serwer umieszczono w: Antsirabe. Strona internetowa: http://www.telma.mg/

* Test server statistics are counted from single thread subtest.

Antsirabe (mg-telma.metercdn.com)

Państwo:mg
Miasto:Antsirabe (-18.8756986, 47.4665544)
połączenie przepustowości:100 Mbits
data* Down (najlepszy) Mbits* Up (najlepszy) MbitsPing ms
2020-12-027,96 (43,07)6,54 (43,54)97,29
2020-12-013,72 (32,51)1,17 (15,58)144,2
2020-11-3010,27 (72,19)6,37 (91,43)158,4
2020-11-296,98 (25,95)4,51 (47,43)120,7
2020-11-282,80 (20,14)1,16 (20,27)134,2
2020-11-279,51 (50,78)9,01 (43,38)204,3
2020-11-263,21 (20,45)0,62 (31,62)247,2

Wszystkie statystyki są przybliżone, na podstawie wyników testów odwiedzających tą stronę. Na wyniki może mieć wpływ zarówno jakość połączenia, jak i efekty sprzętowe i programowe po stronie użytkownika lub inne niezauważone efekty.